Регистрация 12 km

Ако вече сте попълнили регистрационната форма, моля последвайте линка ПЛАТИ

ВАЖНО! Регистрация без извършено плащане НЕ се счита за финализирана! Записване без извършено плащане НЕ запазва право за такса с отстъпка (таксата се определя от момента на плащането, съгласно таблицата по-долу)!

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

ДистанцияРегистрация/
30.07.2019г. -
25.09.2019г.
Късна регистрация/
26.09.2019г. -
13.10.2019г.
42.195 км60 лв.80 лв.
21.097 км40 лв.50 лв.
12 км15 лв.20 лв.

За дата на регистрацията се приема датата на превеждане на дължимата такса

Ще получите потвърждение за участие на е-mail адрес и ще бъдете включени в  списъка на регистрираните участници на сайта на състезанието до 3 дни след датата на превеждане на дължимата такса.