Регистрация

Ако вече сте попълнили регистрационната форма, моля последвайте линка ПЛАТИ

ВАЖНО! Регистрация без извършено плащане НЕ се счита за финализирана! Записване без извършено плащане НЕ запазва право за такса с отстъпка (таксата се определя от момента на плащането, съгласно таблицата по-долу)!

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

ДистанцияРегистрация/
30.07.2019г. -
25.09.2019г.
Късна регистрация/
26.09.2019г. -
13.10.2019г.
42.195 км60 лв.80 лв.
21.097 км40 лв.50 лв.
12 км15 лв.20 лв.

За дата на регистрацията се приема датата на превеждане на дължимата такса

Ще получите потвърждение за участие на е-mail адрес и ще бъдете включени в  списъка на регистрираните участници на сайта на състезанието до 3 дни след датата на превеждане на дължимата такса.