Правила

Моля, запознайте се внимателно с правилата за участие в Маратон “Хайдушки пътеки“. Нарушаването им може да доведе до добавяне на наказателно време към Вашият резултат или до незабавна дисквалификация.

ПЛАНИНСКИ МАРАТОН ХАЙДУШКИ ПЪТЕКИ 2024
Правила за участие

Моля, запознайте се внимателно с правилата за участие в Маратон “Хайдушки пътеки“. Нарушаването им може да доведе до добавяне на наказателно време към Вашият резултат или до незабавна дисквалификация.

I. ОКОЛНА СРЕДА

 1. Състезателите са длъжни да се движат само по обозначеното трасе като през цялото време се намират върху пътя/пътеката.
 2. Забранено е изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци по трасето и около него

II. ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТНОШЕНИЯ С НЕСЪСТЕЗАТЕЛИ

 1. Всички състезатели са задължени да следват стриктно указанията, дадени от съдиите и останалия организационен персонал.
 2. Всички състезатели са длъжни да окажат помощ на всеки човек – друг състезател, съдия, персонал на контролните пунктове, както и зрители и туристи в случай на нужда, независимо от евентуалното забавяне, което може да бъде причинено от това.
 3. Ако попаднете в опасна ситуация заедно с други хора, моля погрижете се първо за собствената си безопасност преди да окажете помощ на околните.
 4. Трасето на състезанието преминава през публична и частна собственост и няма да бъде затворено за хора, които не участват в състезанието! Уверете се, че ги задминавате/се разминавате по безопасен за всички начин, дори това да означава да намалите темпото си или дори да спрете в случай на нужда!
 5. При преминаване по автомобилни пътища моля спазвайте правилата за движение! Състезание Маратон”Хайдушки пътеки“ пресича основна пътна артерия, моля бъдете особено внимателни!

III. ПОДКРЕПИТЕЛНИ ПУНКТОВЕ И ВЪНШНА ПОМОЩ

 1. По протежение на състезателното трасе организаторите ще изградят подкрепителни и контролни пунктове на подходящи за целта места. Тези пунктове ще предлагат вода, спортни напитки и храна на състезателите.
 2. Храната и водата на подкрепителните пунктове е предназначена единствено за официално регистрираните.
 3. На състезателите е разрешено да получават помощ от външни лица само на определените за това места на територията на подкрепителните пунктове. Получаването на каквато и да е помощ от външни лица извън тях, освен в случаите на крайна необходимост, е недопустимо. Забранено е движението на нерегистрирани участници заедно със състезателите по трасето.
 4. На всеки подкрепителен пункт ще бъде поставена информационна табела, която ще съдържа информация за:

- името на пункта;

- името на следващия пункт по трасето;

- разстояние до следващия пункт по трасето;

- положителна денивелация до следващия пункт по трасето;

- сумарна отрицателна денивелация до следващия пункт по трасето;

- контролно време за достигане на следващия пункт по трасето (където има поставено такова ограничение);

- [опционално]наличие на източници на вода по трасето до следващия пункт и относителна трудност на прехода до следващия пункт.

IV. МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ОТКАЗВАНЕ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Организаторите ще осигурят медицински екипи в районите на старт/финала и пункт „Карандила“, както и транспорт на пострадали състезатели по трасето. Въпреки това, всички състезатели трябва да са наясно с рисковете и опасностите, свързани с участието в подобно мероприятие и декларират, че участват в състезанието на своя отговорност!
 2. Предвид спецификата на трасето всички участници трябва да са наясно, че е възможно да измине много време преди медицински или спасителен екип да може да достигне до тях в случай на нужда.
 3. По тяхна преценка медицинските лица или персоналът на контролните пунктове могат да прекратят участието на всеки състезател, чието физическо и психическо състояние не би позволило по-нататъшно участие в състезанието. Това им решение е окончателно и участникът трябва да им предаде своя състезателен номер.
 4. В случай че прецените, че е невъзможно да продължите участието си в състезанието, е необходимо да стигнете до пункт, от който се организационния екип ще извозва състезатели. Ето защо, силно се препоръчва преди да напуснете даден пункт да се информирате за разстоянието, трасето и относителната му трудност и внимателно да прецените дали да продължите участието си в състезанието. Организаторите ще осигурят транспорт до финала само на определените за това пунктове.
 5. В случай на инцидент, при който се намирате по трасето между два пункта и не можете да достигнете до нито един от тях самостоятелно, свържете се с организаторите на телефонния номер, отпечатан на състезателния Ви номер. В случай, че това е невъзможно, обадете се на Единния европейски номер за спешни повиквания (112), който също ще бъде отпечатан на състезателния номер.

V. ЕКИПИРОВКА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЕКИПИРОВКА

Организаторите на състезанието си запазват правото да инспектират наличието на всички елементи от задължителната екипировка по време на състезанието. Липсата на някой от тях ще доведе до дисквалификация на участника!

 1. Състезателен номер¹, който да видимо закрепен на екипировката или да се представя на всеки контролен пункт; Към всеки състезателен номер е добавена карта и информационна таблица на трасето, които са неделима част от него;
 2. Съд за вода с минимална вместимост 500мл или 2х250мл;
 3. Поне един енергиен бар или сникерс;
 4. Ветровка или мембрана според метеорологичните условия;
 5. Свирка;
 6. Мобилен телефон, чиято батерия да покрие времетраенето на състезанието.
 7. Алуминиево фолио (survival blanket) с размери поне 130 х 200 cm;

¹Ще бъде предоставен от организаторите като част от стартовия пакет на състезателите.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЕКИПИРОВКА

 1. Компас;
 2. Подробна карта на местността;
 3. GPS уред с карта на местността;
 4. Туристически щеки;
 5. Слънцезащитен крем;
 6. Вазелин/крем против протриване;
 7. Адекватна застраховка;
 8. Пари в брой;
 9. Звънче;
 10. Слънчеви очила;
 11. Шапка;
 12. Ръкавици;
 13. Аптечни принадлежности.

VI. ОТМЯНА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Организаторите си запазват правото да отменят или прекратят изцяло или частично състезанието във всеки един момент, когато това се налага от съображения за сигурност, в случаи пряко застрашаващи живота и здравето на участници или доброволци.
 2. Организаторите си запазват правото да прекратят участието на един или повече състезатели ако преценят, че здравето или живота му са застрашени.
 3. ВАЖНО!  Допълнителни условия в случай на забрана за провеждане на състезанието през 2024г. поради въведени национални или локални  ограничителни мерки: всички регистрации ще бъдат автоматично прехвърлени за Маратон Хайдушки пътеки 2025. При тези обстоятелства, такси няма да се възстановяват, а на участниците ще се даде възможност да променят дистанцията или да прехвърлят регистрацията си на друг участник.

VII. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙСТВИЯ

 1. Движение на състезателите извън маркираното трасе.
 2. Получаване на помощ от несъстезатели извън определените за целта места.
 3. Неспазване на указания на съдиите и длъжностните лица.
 4. Липса на която и да е част от задължителната екипировка.
 5. Не оказване на помощ на човек, изпаднал в беда по трасето.
 6. Използване на вещества и практики, включени в забранителния списък на WADA.

VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

 1. До участие в състезанието се допускат само участници, навършили 18 години в деня на старта, които подписват декларация за съгласие с условията за провеждане на състезанието и освобождаване от отговорност на организаторите.
 2. Състезателите трябва да бъдат подробно запознати с усилията, необходими за участие в планински маратони и да бъдат адекватно физически и психически подготвени.
 3. Състезателите трябва да могат да се справят сами, без външна помощ, с всички рискове, които крие участието в планински маратон: умора, физически неразположения и наранявания, лоши климатични условия (дъжд, сняг, силен вятър, мъгла, кал, студ, горещини), ориентиране, придвижване през нощта.

IX. НАГРАЖДАВАНЕ

Ще се извършва периодично на финала след пристигане на призьорите от съответната категория без изчакване на всички завършили.

X. КОНТРОЛНИ ВРЕМЕНА, КОНТРОЛНИ И КОНТРОЛНО-ПОДКРЕПИТЕЛНИ ПУНКТОВЕ

26.10.2024г.

Старт от Стария бряст – Европейско дърво на годината 2014 – едновременен за всички участници – 8:00ч

Контролно време 42 км: 9 чaса.

Контролни и контролно подкрепителни пунктове:

КП 1 –  "Коларска поляна“ – 6 км от старта.

КП 2  –  "Долна лифтова станция"– 8.4 км от старта.

КПП 1 и финал на четвърт маратона - "Езерото на Карандила" – 13 км от старта.

КП 3 – "Калоянови кули" – 15.3 км от старта.

КП 4 – "Хайдушки извор" – 17 км от старта.

КПП 2 и финал на полумаратона – "Хижа Карандила" – 21.6 км от старта.

КП 5 –  "Връх Малка Чаталка" – 22.6 км от старта.

КП 6 – "Връх Голяма Чаталка" – 23.6 км от старта.

КП 7 –  "Мочурите" – 26.2 км от старта.

КПП 3   – "Разклона на пътя под връх "Българка” – 29.7 км от старта.

КП 8 –  "Връх Българка" – 30 км от старта.

КП 9 - "Връх Кутелка" - 32.5 км. от старта.

КП 10 – "Спас Георгиев" – 39 км от старта.

Финал на маратона – "Стария бряст" – 42км.

Участниците, които не преминат през всички контролни пунктове по трасето, се отстраняват от състезанието.

XI. ТРАСЕ

Стартира от „Стария бряст“, Дърво на Европа за 2014г., в непосредствена близост до паметника на Хаджи Димитър и преминава по цялата главна улица на град Сливен. След моста на “Розова градина” се насочва към паметника на Панайот Хитов и Антична и средновековна крепост “Туида”, излиза от града и по високо било достига до “Коларска поляна”, спуска се по Петкова пътека достигайки паркинга на “Долна лифтена станция”, след което се изкачва по туристическата пътека за скалния феномен “Халката”, продължава към известната “Хайдушка пътека” и по нея се качва до Хотел „Карандила“, по моста на бента прекосява „Езерото на Карандила“, и се спуска до връх “Песченик”. Минавайки покрай “Пещерата на Панайот Хитов”, се изкачва до руините на античната крепост “Калоянови кули”, след което се спуска покрай пещерата “Хайдушката бъчва” и след “Хайдушката пещера” продължава до известния “Хайдушки извор”.  Следва изкачване до култовия извор “Архангела” и по билото достига до хайдушкото сборище “Кушбунар”. Преминава покрай “Фурната на Карандила”, продължава покрай хижа “Карандила“, “Гълъбарника”, Горна лифтена станция до връх “Малка чаталка”, оттам до връх “Голяма чаталка”, “Белите кайнаци”, “Мала планина”, “Мочурите”, връх “Българка“, връх “Кутелка”, оттам се спуска до крепост “Маринено градище”, “Гаговец”, по “Алея на здравето” отново до града, минавайки покрай паметникът на Панайот Хитов, “Розова градина”, главната улица на град Сливен и финишира на “Стария бряст”.

XII. ДОПЪЛИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Регистрацията за участие се осъществява се в две стъпки:

 1. Попълва се формата за регистрация на сайта на състезанието: https://www.rebeltrails.oldelm.eu/registration/
 2. Извършва се плащане.

ВАЖНО!

Попълването на формата за регистрация представлява предварителна регистрация за участие.

Регистрацията се приема за финализирана след превеждане на дължимата такса. Ще получите е-mail, потвърждаващ успешното заплащане на поръчката.  Може да изтеглите Вашият билет в прикачения файл към писмото или от страницата на поръчката.

 

 

 

 

 

ПЛАНИНСКИ ПОЛУМАРАТОН ХАЙДУШКИ ПЪТЕКИ 2024
Правила за участие

Моля, запознайте се внимателно с правилата за участие в Полумаратон “Хайдушки пътеки“. Нарушаването им може да доведе до добавяне на наказателно време към Вашият резултат или до незабавна дисквалификация.

I. ОКОЛНА СРЕДА

1. Състезателите са длъжни да се движат само по обозначеното трасе като през цялото време се намират върху пътя/пътеката.

2. Забранено е изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци по трасето и около него.

II. ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТНОШЕНИЯ С НЕСЪСТЕЗАТЕЛИ

1. Всички състезатели са задължени да следват стриктно указанията, дадени от съдиите и останалия организационен персонал.

2. Всички състезатели са длъжни да окажат помощ на всеки човек – друг състезател, съдия, персонал на контролните пунктове, както и зрители и туристи в случай на нужда, независимо от евентуалното забавяне, което може да бъде причинено от това.

3. Ако попаднете в опасна ситуация заедно с други хора, моля погрижете се първо за собствената си безопасност преди да окажете помощ на околните.

4. Трасето на състезанието преминава през публична и частна собственост и няма да бъде затворено за хора, които не участват в състезанието! Уверете се, че ги задминавате/се разминавате по безопасен за всички начин, дори това да означава да намалите темпото си или дори да спрете в случай на нужда!

5. При преминаване по автомобилни пътища моля спазвайте правилата за движение! Състезание Полумаратон”Хайдушки пътеки“ пресича основна пътна артерия, моля бъдете особено внимателни!

III. ПОДКРЕПИТЕЛНИ ПУНКТОВЕ И ВЪНШНА ПОМОЩ

1. По протежение на състезателното трасе организаторите ще изградят подкрепителни и контролни пунктове на подходящи за целта места. Тези пунктове ще предлагат вода, спортни напитки и храна на състезателите.

2. Храната и водата на подкрепителните пунктове е предназначена единствено за официално регистрираните.

3. На състезателите е разрешено да получават помощ от външни лица само на определените за това места на територията на подкрепителните пунктове. Получаването на каквато и да е помощ от външни лица извън тях, освен в случаите на крайна необходимост, е недопустимо. Забранено е движението на нерегистрирани участници заедно със състезателите по трасето.

4. На всеки подкрепителен пункт ще бъде поставена информационна табела, която ще съдържа информация за:

- името на пункта;

- името на следващия пункт по трасето;

- разстояние до следващия пункт по трасето;

- положителна денивелация до следващия пункт по трасето;

- сумарна отрицателна денивелация до следващия пункт по трасето;

- контролно време за достигане на следващия пункт по трасето (където има поставено такова ограничение);

- [опционално]наличие на източници на вода по трасето до следващия пункт и относителна трудност на прехода до следващия пункт.

IV. МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ОТКАЗВАНЕ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО

1. Организаторите ще осигурят медицински екипи в районите на старт/финала и пункт „Карандила“, както и транспорт на пострадали състезатели по трасето. Въпреки това, всички състезатели трябва да са наясно с рисковете и опасностите, свързани с участието в подобно мероприятие и декларират, че участват в състезанието на своя отговорност!

2. Предвид спецификата на трасето всички участници трябва да са наясно, че е възможно да измине много време преди медицински или спасителен екип да може да достигне до тях в случай на нужда.

3. По тяхна преценка медицинските лица или персоналът на контролните пунктове могат да прекратят участието на всеки състезател, чието физическо и психическо състояние не би позволило по-нататъшно участие в състезанието. Това им решение е окончателно и участникът трябва да им предаде своя състезателен номер.

4. В случай че прецените, че е невъзможно да продължите участието си в състезанието, е необходимо да стигнете до пункт, от който се организационния екип ще извозва състезатели. Ето защо, силно се препоръчва преди да напуснете даден пункт да се информирате за разстоянието, трасето и относителната му трудност и внимателно да прецените дали да продължите участието си в състезанието. Организаторите ще осигурят транспорт до финала само на определените за това пунктове.

5. В случай на инцидент, при който се намирате по трасето между два пункта и не можете да достигнете до нито един от тях самостоятелно, свържете се с организаторите на телефонния номер, отпечатан на състезателния Ви номер. В случай, че това е невъзможно, обадете се на Единния европейски номер за спешни повиквания (112), който също ще бъде отпечатан на състезателния номер.

V. ЕКИПИРОВКА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЕКИПИРОВКА

Организаторите на състезанието си запазват правото да инспектират наличието на всички елементи от задължителната екипировка по време на състезанието. Липсата на някой от тях ще доведе до дисквалификация на участника!

1. Състезателен номер¹, който да видимо закрепен на екипировката или да се представя на всеки контролен пункт; Към всеки състезателен номер е добавена  карта и информационна таблица на трасето, които са неделима част от него;

2. Съд за вода с минимална вместимост 500мл или 2х250мл;

3. Поне един енергиен бар или сникерс; 

4. Ветровка или мембрана според метеорологичните условия;

5. Свирка;

6. Мобилен телефон, чиято батерия да покрие времетраенето на състезанието.

¹Ще бъде предоставен от организаторите като част от стартовия пакет на състезателите.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЕКИПИРОВКА

1. Компас;

2. Подробна карта на местността;

3. GPS уред с карта на местността;

4. Туристически щеки;

5. Слънцезащитен крем;

6. Вазелин/крем против протриване;

7. Адекватна застраховка;

8. Пари в брой;

9. Звънче;

10. Слънчеви очила;

11. Шапка;

12. Ръкавици;

13. Алуминиево фолио (survival blanket) с размери поне 130 х 200 cm;

14. Аптечни принадлежности.

VI. ОТМЯНА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

1. Организаторите си запазват правото да отменят или прекратят изцяло или частично състезанието във всеки един момент, когато това се налага от съображения за сигурност, в случаи пряко застрашаващи живота и здравето на участници или доброволци.

2. Организаторите си запазват правото да прекратят участието на един или повече състезатели ако преценят, че здравето или живота му са застрашени.

3. ВАЖНО!  Допълнителни условия в случай на забрана за провеждане на състезанието през 2024г. поради въведени национални или локални ограничителни мерки: всички регистрации ще бъдат автоматично прехвърлени за Маратон Хайдушки пътеки 2025. При тези обстоятелства, такси няма да се възстановяват, а на участниците ще се даде възможност да променят дистанцията или да прехвърлят регистрацията си на друг участник.

VII. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙСТВИЯ

1. Движение на състезателите извън маркираното трасе.

2. Получаване на помощ от несъстезатели извън определените за целта места.

3. Неспазване на указания на съдиите и длъжностните лица.

4. Липса на която и да е част от задължителната екипировка.

5. Не оказване на помощ на човек, изпаднал в беда по трасето.

6. Използване на вещества и практики, включени в забранителния списък на WADA.

VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

1. До участие в състезанието се допускат само участници, навършили 18 години в деня на старта, които подписват декларация за съгласие с условията за провеждане на състезанието и освобождаване от отговорност на организаторите.

2. Състезателите трябва да бъдат подробно запознати с усилията, необходими за участие в планински маратони и да бъдат адекватно физически и психически подготвени.

3. Състезателите трябва да могат да се справят сами, без външна помощ, с всички рискове, които крие участието в планински маратон: умора, физически неразположения и наранявания, лоши климатични условия (дъжд, сняг, силен вятър, мъгла, кал, студ, горещини), ориентиране, придвижване през нощта.

IX. НАГРАЖДАВАНЕ

Ще се извършва периодично на финала след пристигане на призьорите от съответната категория без изчакване на всички завършили.

X. КОНТРОЛНИ ВРЕМЕНА, КОНТРОЛНИ И КОНТРОЛНО-ПОДКРЕПИТЕЛНИ ПУНКТОВЕ

26.10.2024г.

Старт от Стария бряст – Европейско дърво на годината 2014 – едновременен за всички участници – 8:00ч

Контролно време: 5 чaса.

Контролни и контролно подкрепителни пунктове:

КП 1 –  "Коларска поляна“ – 6 км от старта.

КП 2  –  "Долна лифтова станция"– 8.4 км от старта.

КПП 1 и финал на четвърт маратона –  "Езерото на Карандила" – 13 км от старта.

КП 3 – "Калоянови кули" – 15.3 км от старта.

КП 4 – "Хайдушки извор" – 17 км от старта.

КПП 2 и финал на полумаратона – "Хижа Карандила" – 21.6 км от старта.

Участниците, които не преминат през всички контролни пунктове по трасето, се отстраняват от състезанието.

XI. ТРАСЕ

Стартира от „Стария бряст“, Дърво на Европа за 2014г., в непосредствена близост до паметника на Хаджи Димитър и преминава по цялата главна улица на град Сливен. След моста на “Розова градина” се насочва към паметника на Панайот Хитов и Антична и средновековна крепост “Туида”, излиза от града и по високо било достига до “Коларска поляна”, спуска се по Петкова пътека достигайки паркинга на “Долна лифтена станция”, след което се изкачва по туристическата пътека за скалния феномен “Халката”, продължава към известната “Хайдушка пътека” и по нея се качва до Хотел „Карандила“, по моста на бента прекосява „Езерото на Карандила“, и се спуска до връх “Песченик”. Минавайки покрай “Пещерата на Панайот Хитов”, се изкачва до руините на античната крепост “Калоянови кули”, след което се спуска покрай пещерата “Хайдушката бъчва” и след “Хайдушката пещера” продължава до известния “Хайдушки извор”.  Следва изкачване до култовия извор “Архангела” и по билото достига до хайдушкото сборище “Кушбунар”. Преминава покрай “Фурната на Карандила” и достига до хижа “Карандила“, където е финалът.

XII. ДОПЪЛИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Регистрацията за участие се осъществява се в две стъпки:

1. Попълва се формата за регистрация на сайта на състезанието: https://www.rebeltrails.oldelm.eu/registration/

2. Извършва се плащане.

ВАЖНО!

Попълването на формата за регистрация представлява предварителна регистрация за участие.

Регистрацията се приема за финализирана след превеждане на дължимата такса. Ще получите е-mail, потвърждаващ успешното заплащане на поръчката.  Може да изтеглите Вашият билет в прикачения файл към писмото или от страницата на поръчката.

ПЛАНИНСКИ ЧЕТВЪРТ МАРАТОН ХАЙДУШКИ ПЪТЕКИ 2024
Правила за участие

Моля, запознайте се внимателно с правилата за участие в Четвърт маратон „Хайдушки пътеки“. Нарушаването им може да доведе до добавяне на наказателно време към Вашият резултат или до незабавна дисквалификация.

I. ОКОЛНА СРЕДА

1. Състезателите са длъжни да се движат само по обозначеното трасе като през цялото време се намират върху пътя/пътеката.

2. Забранено е изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци по трасето и около него.

II. ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТНОШЕНИЯ С НЕСЪСТЕЗАТЕЛИ

1. Всички състезатели са задължени да следват стриктно указанията, дадени от съдиите и останалия организационен персонал.

2. Всички състезатели са длъжни да окажат помощ на всеки човек – друг състезател, съдия, персонал на контролните пунктове, както и зрители и туристи в случай на нужда, независимо от евентуалното забавяне, което може да бъде причинено от това.

3. Ако попаднете в опасна ситуация заедно с други хора, моля погрижете се първо за собствената си безопасност преди да окажете помощ на околните.

4. Трасето на състезанието преминава през публична и частна собственост и няма да бъде затворено за хора, които не участват в състезанието! Уверете се, че ги задминавате/се разминавате по безопасен за всички начин, дори това да означава да намалите темпото си или дори да спрете в случай на нужда!

5. При преминаване по автомобилни пътища моля спазвайте правилата за движение! Състезание ”Първи стъпки“ пресича основна пътна артерия, моля бъдете особено внимателни!

III. МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ОТКАЗВАНЕ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО

1. Организаторите ще осигурят медицински екипи в районите на старт/финала. Въпреки това, всички състезатели трябва да са наясно с рисковете и опасностите, свързани с участието в подобно мероприятие и декларират, че участват в състезанието на своя отговорност!

2. Предвид спецификата на трасето всички участници трябва да са наясно, че е възможно да измине много време преди медицински или спасителен екип да може да достигне до тях в случай на нужда.

3. По тяхна преценка медицинските лица могат да прекратят участието на всеки състезател, чието физическо и психическо състояние не би позволило по-нататъшно участие в състезанието. Това им решение е окончателно и участникът трябва да им предаде своя състезателен номер.

4. В случай на инцидент, при който се намирате по трасето и не можете да се придвижите самостоятелно, свържете се с организаторите на телефонния номер, отпечатан на състезателния Ви номер. В случай, че това е невъзможно, обадете се на Единния европейски номер за спешни повиквания (112), който също ще бъде отпечатан на състезателния номер.

IV. ЕКИПИРОВКА

IV.I ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЕКИПИРОВКА

Организаторите на състезанието си запазват правото да инспектират наличието на всички елементи от задължителната екипировка по време на състезанието. Липсата на някой от тях ще доведе до дисквалификация на участника!

1. Състезателен номер¹, който да видимо закрепен на екипировката;

2. Съд за вода с минимална вместимост 500мл или 2х250мл;

3. Мобилен телефон, чиято батерия да покрие времетраенето на състезанието.

¹Ще бъде предоставен от организаторите като част от стартовия пакет на състезателите.

IV.II ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЕКИПИРОВКА

1. Адекватна застраховка;

2. Туристически щеки;

3. Свирка;

4. Ветровка или мембрана според метеорологичните условия;

5. Шапка и ръкавици;

6. Алуминиево фолио (survival blanket) с размери поне 130 х 200 cm;

7. Аптечни принадлежности.

8. Поне един енергиен бар или сникерс; 

V. ОТМЯНА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

1. Организаторите си запазват правото да отменят или прекратят изцяло или частично състезанието във всеки един момент, когато това се налага от съображения за сигурност, в случаи пряко застрашаващи живота и здравето на участници или доброволци.

2. Организаторите си запазват правото да прекратят участието на един или повече състезатели ако преценят, че здравето или живота му са застрашени.

3. ВАЖНО! В случай на забрана за провеждане на състезанието през 2024г. поради въведени национални или локални ограничителни мерки, всички регистрации ще бъдат автоматично прехвърлени за Маратон Хайдушки пътеки 2025. При тези обстоятелства, такси няма да се възстановяват, а на участниците ще се даде възможност да променят дистанцията или да прехвърлят регистрацията си на друг участник.

VI. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙСТВИЯ

1. Движение на състезателите извън маркираното трасе.

2. Получаване на помощ от несъстезатели извън определените за целта места.

3. Неспазване на указания на съдиите и длъжностните лица.

4. Липса на която и да е част от задължителната екипировка.

5. Не оказване на помощ на човек, изпаднал в беда по трасето.

6. Използване на вещества и практики, включени в забранителния списък на WADA.

VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

1. До участие в състезанието се допускат само участници, навършили 16 години в деня на старта, които подписват декларация за съгласие с условията за провеждане на състезанието и освобождаване от отговорност на организаторите.

Лицата под 18 годишна възраст се допускат до състезанието само при подписана на място декларация за освобождаване от отговорност на организаторите от родител или настойник на същото лице.

2. Състезателите трябва да бъдат подробно запознати с усилията, необходими за участие в планински маратони и да бъдат адекватно физически и психически подготвени.

3. Състезателите трябва да могат да се справят сами, без външна помощ, с всички рискове, които крие участието в планински маратон: умора, физически неразположения и наранявания, лоши климатични условия (дъжд, сняг, силен вятър, мъгла, кал, студ, горещини), ориентиране, придвижване през нощта.

VIII. НАГРАЖДАВАНЕ

Ще се извършва периодично на финала след пристигане на призьорите от съответната категория без изчакване на всички завършили.

IX. КОНТРОЛНИ ВРЕМЕНА, КОНТРОЛНИ И КОНТРОЛНО-ПОДКРЕПИТЕЛНИ ПУНКТОВЕ

26.10.2024г.

Старт от Стария бряст – Европейско дърво на годината 2014 – едновременен за всички участници – 8:00ч.

Контролни и контролно подкрепителни пунктове:

Старт от Стария бряст – Европейско дърво на годината 2014 – едновременен за всички участници – 8:00ч

Контролни и контролно подкрепителни пунктове:

КП 1 –  "Коларска поляна“ – 6 км от старта.

КП 2  –  "Долна лифтова станция"– 8.4 км от старта.

КПП 1 и финал на четвърт маратона –  "Езерото на Карандила" – 13 км от старта.

X. ТРАСЕ

Стартира от „Стария бряст“, Дърво на Европа за 2014г., в непосредствена близост до паметника на Хаджи Димитър и преминава по цялата главна улица на град Сливен. След моста на “Розова градина” се насочва към паметника на Панайот Хитов и Антична и средновековна крепост “Туида”, излиза от града и по високо било достига до “Коларска поляна”, спуска се по Петкова пътека достигайки паркинга на “Долна лифтена станция”, след което се изкачва по туристическата пътека за скалния феномен “Халката”, продължава към известната “Хайдушка пътека” и по нея се качва до Хотел „Карандила“, достига до „Езерото на Карандила“, където е финалът.

XI. ДОПЪЛИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Регистрацията за участие се осъществява се в две стъпки:

1. Попълва се формата за регистрация на сайта на състезанието: https://www.rebeltrails.oldelm.eu/registration/

2. Извършва се плащане.

ВАЖНО!

Попълването на формата за регистрация представлява предварителна регистрация за участие.

Регистрацията се приема за финализирана след превеждане на дължимата такса. Ще получите е-mail, потвърждаващ успешното заплащане на поръчката.  Може да изтеглите Вашият билет в прикачения файл към писмото или от страницата на поръчката.